Науковці Інституту газу НАН України – лауреати Державних премій та премій НАН України в галузі науки і техніки

№ п/п Рік Назва премії Зміст наукових досліджень ПІБ вчених
1. 1986 Державна премія СРСР Розробка та промислове впровадження нової замкнутої ресурсозберігаючої системи виробничого водопостачання та переробки відходів Первомайського промислового вузла К.Є. Махорін, А.М. Глухоманюк
2. 1992 Премія НАН України ім. Г.Ф. Проскури Енергозберігаючі технології використання альтернативних моторних палив на автотранспорті О.І. П’ятничко, Г.О. Биков, С.І. Калачов
3. 1995 Державна премія України в галузі науки і техніки Теоретичні основи та технології виробництва і використання на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України І.М. Карп, О.І. П’ятничко, Г.О. Биков, С.І. Калачов
4. 1999 Премія НАН України ім. Г.Ф. Проскури Наукові основи розвитку новітніх технологій для систем децентралізованого опалення житлових і промислових приміщень А.Є. Єринов, Г.С. Марченко, Б.Д. Сезоненко
5. 2003 Премія НАН України ім. М.М. Доброхотова Монографія «Теорія і технологія безкоксової металургії» Б.І. Бондаренко
6. 2004 Державна премія України в галузі науки і техніки Технологія і обладнання для комплексної модернізації виробництва та постачання теплоти (розробка, апробація, впровадження) Є.М. Лавренцов
7. 2005 Премія НАН України ім. Г.Ф. Проскури Розробка та розвиток науково-технічних засад енергоекології використання палива Б.С. Сорока
8. 2006 Державна премія України в галузі науки і техніки Створення новітньої газопаротурбінної технології “Водолій”, її обладнання та впровадження в енергетичну галузь країни для радикального зменшення споживання палива та забруднення навколишнього середовища Т.К. Крушневич
9. 2007 Державна премія України в галузі науки і техніки Розробка наукових засад та створення комплексу енерго- і ресурсозберігаючих технологій та обладнання для одержання залізорудної сировини, що забезпечує високу ефективність виробництва металів Б.І. Бондаренко, В.Я. Шурхал
10. 2011 Державна премія України в галузі науки і техніки Ресурсозберігаючі технології отримання конверторної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва В.М. Олабін
11. 2012 Державна премія України в галузі науки і техніки Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання І.Я. Сігал
12. 2014 Премія НАН України ім. В.І. Толубінського Розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій з економії та заміщення природного газу альтернативними енергоносіями в промисловості та системах централізованого теплопостачання І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П’яних
13. 2017 Премія НАН України ім. В.І. Толубінського Серія праць «Розвиток прикладної теорії горіння: термодинаміка, кінетика, тепломасообмін, міжфазний перенос вуглецю і води» Б.І. Бондаренко, Б.С. Сорока
14. 2017 Премія НАН України ім. Н.Д. Моргуліса Створення нових плазмових пристроїв для наукових досліджень та технічних застосувань В.А. Жовтянський
15. 2020 Державна премія України в галузі науки і техніки Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива К.Є. П’яних