Енергетичні обстеження енергетичних, комунальних, промислових і сільськогосподарських підприємств

Інститут газу НАН України створений в системі Національної академії наук України в 1949 році і в даний час входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН (http://www.nas.gov.ua/UA/NASUDepartment/Pages/default.aspx?DepartmentID=0002167).

За свою 68-річну історію в Інституті виконані великі наукові дослідження, спрямовані на впровадження в різних галузях: металургія, промислова і комунальна енергетика, переробка і транспортування газу, утилізація відходів, переробка палив і мінеральної сировини, екологія та охорона навколишнього середовища.

В даний час Інститут націлений на впровадження передових розробок «під ключ» на основі проведення комплексних енергетичних обстежень (енергоаудитів) промислових, комунальних підприємств і муніципальних енергетичних систем, включаючи проведення таких видів робіт:

ü аналіз енергетичних балансів. Виявлення найбільш енергоємних процесів, агрегатів і систем, яким необхідно приділити першочергову увагу;

ü аналіз профілю енергоспоживання, випуску продукції та показників енергетичної ефективності. Зіставлення фактичних і нормалізованих показників. Аналіз факторів, що впливають, і виявлення потенційних можливостей економії матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів за рахунок реалізації маловитратних заходів режимного і організаційно-технічного характеру;

ü інструментальні обстеження технологічних та інфраструктурних агрегатів і систем з використанням портативних і штатних вимірювальних приладів. Зіставлення фактичних і нормалізованих показників. Оцінка потенціалу підвищення енергоефективності;

ü пропозиція типових та оригінальних енергоефективних технологій та обладнання, використання альтернативних палив і джерел енергії;

ü розробка інвестиційних проектів. Аналіз технічних, техніко-економічних, фінансових, екологічних показників і ризиків;

ü підготовка попередніх техніко-економічних обґрунтувань (feasibility study) у формі, прийнятній для розгляду міжнародними фінансовими організаціями та приватними інвесторами;

ü розробка проектної документації для реалізації запропонованих інноваційних рішень;

ü розробка рекомендацій щодо створення систем енергетичного менеджменту на підприємствах та в організаціях.

Інститут має у своєму розпорядженні вимірювальні, програмно-методичні засоби і кадрове забезпеченням для проведення енергетичних обстежень.

Високий рівень проведення енергетичних обстежень забезпечується, насамперед, за рахунок залучення до роботи висококваліфікованих фахівців за певними напрямами діяльності.

Ключові експерти:

Нікітін Євгеній Євгенович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу технологій альтернативних палив, сертифікований енергетичний менеджер. Спеціалізується в області техніко-економічного аналізу енергетичних систем і комплексів. Має двадцятирічний досвід проведення енергетичних обстежень міст і промислових підприємств. Керівник проведення декількох сотень енергоаудитів будівель, близько тридцяти енергетичних обстежень систем теплопостачання міст, більше десяти енергетичних обстежень промислових підприємств. Має більше двох десятків публікацій по темі техніко-економічного аналізу муніципальних і промислових енергетичних систем, методології енергоаудиту і розробки систем енергетичного менеджменту. Учасник численних міжнародних проектів з енергоефективності, включаючи проекти Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, USAID, міжнародної корпорації NEFKO. Керівник робочої групи з енергоефективності Українського союзу промисловців і підприємців, Віце-президент Асоціації інженерів-енергетиків України.

Геннадій Віліорович Жук, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи, керівник відділу газових технологій.  Спеціаліст в галузях: газо- та гідродинаміка; утилізація твердих побутових відходів; альтернативні енергетичні технології; управління технологіями та виробничими проектами. Консультант та відповідальний виконавець 5 проектів з управління та утилізації твердих побутових відходів (Одеська та Луганська області, міста Хмельницький, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський), 5 проектів з переробки звалищного газу в електроенергію (міста Київ, Бориспіль, Бровари, Житомир, Миколаїв, Кам’янець-Подільський). Учасник та виконавець міжнародних проектів (договорів) з US AID, 2016-2017, Astana-Tazartu (Kazakhstan) 2010-2013, CRDF (USA) 2010-2012, Kobe Steel (Japan) 2005-2009, Sandvik Materials Technology (Sweden) 2002-2006, Thussen Krupp (Germany) 2003-2005, INCO Alloys International (USA) 1998, L’Ecole des Mines (France) 1996-1998. Автор 96 публікацій в фахових виданнях та патентів, монографії з практики утилізації звалищного газу.

Сігал Ісаак Якович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу захисту атмосферного повітря від забруднення. Спеціалізується в області зниження шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні палив в котлоагрегатах електростанцій, опалювальних та промислових котелень; є більше ніж 50-річний досвід конструювання пальників і котлоагрегатів (на даний час експлуатується понад 9,5 тис. котлоагрегатів 4-8 МВт і більше 2000 пальників стадійного спалення, а технології і методи зниження утворення оксидів азоту впроваджені більш ніж на 100 котлах електростанцій і на 900 потужних водогрійних і промислових котлах); є досвід знешкодження промислових газових викидів підприємств лакофарбової та деревообробної промисловості та ін. Під керівництвом підготовлено та захищено 20 кандидатських дисертацій. Опубліковано 340 друкованих праць, в тому числі 12 монографій, отримано більше 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи (патенти України, Росії, Німеччини, США та ін.). Монографія «Захист повітряного басейну при спалюванні палива» - М .: «Недра», 1988 г., 313 с. і багато фундаментальних статей в провідних журналах Києва, Москви та інших міст про утворення оксидів азоту відомі широкому колу вчених і фахівців багатьох країн. Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2009 р.), державною премією України в галузі науки і техніки 2012 р., багатьма медалями.

П’яних Костянтин Євгенович, доктор технічних наук, завідуючий відділом технологій альтернативних палив. Спеціалізується в області розробки та впровадження технічних рішень з підготовки біопалив і їх використання в теплотехнічних і енергетичних агрегатах. Виконав більше 10 проектів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності промислових теплових агрегатів для підприємств будівельної індустрії, металургії, харчової промисловості. Як провідний спеціаліст виконував контракти, спрямовані на зниження споживання природного газу для компаній JTI, Imerys Group, ArcelorMittal, Полтавський ГЗК, Запоріжвогнетрив, впроваджуючи розроблені за його участю технічні рішення. Має досвід виконання проектних робіт, спеціалізуючись на розробці етапу проектування «Техніко-економічне обґрунтування» і розділу «Технологія». Успішно реалізував кілька великих проектів, спрямованих на заміщення природного газу підготовленим біопаливом, використовуючи при цьому як пряме спалювання твердого палива, так і технологію газифікації. Результати досліджень і розробок викладені в більш ніж 80 публікаціях.

Троценко Лариса Миколаївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем промислової теплотехніки, сертифікований енергетичний менеджер (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АЕ № 121435 за спец. «Енергетичний менеджмент за програмою «енергетичний аудит»). Спеціалізується в області техніко-енергетичного аналізу. Має чотирнадцятирічний досвід проведення енергетичних обстежень промислових теплоенергетичних об’єктів.

Брала участь в проведенні енергоаудиту Єнакіївського металургійного комбінату і тунельних печей Великоанадольського вогнетривкого комбінату. Керувала і брала участь в обстеженні понад тридцять промислових печей з подальшим впровадженням енергозберігаючих технологій та обладнання, наприклад:

ü Обертові печі для випалення феронікелевої руди Побузького феронікелевого комбінату (ПФК) при переведенні їх з опалення на природний газ і пиловугільне опалення;

ü Енергоефективне опалення гаража-розморожувача на базі протяжних випромінюючих труб;

ü Обертові вапняно-випалювальні печі ПАТ «МК«Азовсталь»;

ü Печі для випалення шамоту Великоанадольського вогнетривкого комбінату;

ü Тигельні печі для плавки алюмінію підприємства «Біол», м. Мелітополь;

ü Піч швидкого нагріву алюмінієвих заготовок під прокатку, м. Макіївка;

ü Плавильні печі Спеціалізованого металургійного підприємства «Альянс-Сервіс», Київська обл.;

ü Нагрівальні садочні печі підприємства «Зоря-Машпроект», м. Миколаїв;

ü Нагрівальні колодязі Криворізького металургійного комбінату і Донецького металургійного заводу;

ü Методичні нагрівальні печі Єнакіївського, Донецького металургійних підприємств і комбінату «Азовсталь» та ін.

Має більш десяти публікацій по темі енергозбереження на промислових печах.

Сміхула Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, заступник директора Інституту газу НАН України з наукової роботи, зав. відділом захисту атмосферного повітря від забруднення. Спеціалізується в області: розробки пальникових пристроїв для спалювання природного газу, біогазу (окремо та разом з природним газом) й інших газових палив, в тому числі зі зниженим утворенням оксидів азоту; модернізації котлоагрегатів електростанцій, опалювальних та промислових котлів з метою підвищення їх техніко-економічних та екологічних показників; розробки нових конструкцій котлоагрегатів. Є досвід робіт з розробки методів модернізації котлоагрегатів типу ТВГ, КВГ, ПТВМ, КВГМ, ДКВР, ДЕ та ін. Є більш ніж 60 публікацій в галузі енергетики, енергоефективності та зниження шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні палив, в тому числі 12 патентів України.

Зайвий Олександр Миколайович, науковий співробітник відділу технологій альтернативних палив. Спеціалізується в галузі розробки і впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання. Досвід дослідження та виконання аналізу балансу паливоспоживання промислових підприємств складає більше 40 років. З них 15 років очолював теплотехнічну лабораторію металургійного комбінату. Як керівник і відповідальний виконавець виконав понад 30 НДДКР, спрямованих на зниження витрат енергоносіїв і зниження шкідливих викидів в атмосферу обладнанням, що використовує паливо. Має публікації й авторські свідоцтва з впровадженням розробок, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Горбунов Олександр Валерійович, науковий співробітник відділу захисту атмосферного повітря від забруднення Інституту газу НАН України. Кваліфікації: постановка та вирішення наукових задач; проведення експериментальних досліджень; виконання інженерних розрахунків; проведення пусконалагоджувальних робіт на паливовикористовуючому і супутньому обладнанні; організація, контроль і координування роботи; навички управління фінансами, комерційної, закупівельною діяльністю; вирішення нестандартних ситуацій; укладання договорів; ділове спілкування, робота з людьми; участь в енергетичних виставках; дозвіл на роботи підвищеної небезпеки в категорії «Правил безпеки систем газопостачання України»; робота в середовищі Windows, робота з програмами MS Office, Adobe Photoshop, робота з програмним комплексом АВК (створення кошторисної документації). Участь у виконанні наукових досліджень в області розробки пальників різної потужності з низькою емісією NOx; розробці методів зниження шкідливих викидів в атмосферу при роботі обладнання, що використовує паливо; наукових досліджень на лабораторних стендах і дослідних установках.

Приклади енергоефективних рішень, які можуть бути запропоновані по результатам проведення енергоаудиту, наведені у таблиці.

Базова технологія (процес, агрегат), яка може бути замінена або поліпшена

Запропонована енергоефективна технологія

(процес, агрегат)

Галузі (підприємства,

організації), де може бути використано запропоновано рішення

Індикативні показники енергетичної та екологічної ефективності

Традиційний опалювальний газовий котел

Теплонасосно-когенераційна установка

Промислові підприємства,які мають низькопотенційну скидну теплоту

(10 – 40°С)

Зниження питомої витрати природного газу на виробництво теплової енергії більше, ніж в два рази.

Т ≈ 5 років*

Традиційний опалювальний газовий котел

Конденсаційний утилізатор теплоти відхідних газів котла

Опалювальні та промислові газові котельні

Зниження питомої витрати природного газу на 10%.

Т ≈ 4 роки.

Традиційний опалювальний газовий котел

Газифікатор біопалива + двохпаливний газовий пальник

Опалювальні та промислові газові котельні

Часткове або повне заміщення природного газу біопаливом.

 Т ≈ 3 роки

Традиційна технологія захоронення мулових осадів міських каналізаційних стоків

 

Виробництво біопаливних гранул з використанням сонячної енергії. Газифікатор + когенераційна установка для виробництва електричної та теплової енергії

Міські каналізаційні очисні споруди (КОС)

Утилізація міських мулових осадів, енергетичне самозабезпечення КОС, продаж електроенергії в мережу по зеленому тарифу. Продаж біопаливних гранул.

Газові обертові печі

Комбінована система подавання біопалива та природного газу

Підприємства з газовими обертовими печами

Часткове заміщення природного газу біопаливом. Т ≈ 2 роки

Електрогенерація, виробництво деревних вугільних брикетів

Виробництво електроенергії шляхом газифікації підготовленого біопалива в комплексі «газогенератор – поршневий двигун – електрогенератор»

Лісопереробка, підприємства лісохімії

Продаж електроенергії в мережу по зеленому тарифу. Супутній основному процесу продаж брикетів з деревного вугілля.

Т ≈ 2 роки

Агрегати, що використовують паливо (печі, котли, сушила)

Підвищення ефективності використання традиційних палив за рахунок використання сучасних пальників, точності регулювання технологічних параметрів, утилізації теплоти відхідних газів

Промислові підприємства, які використовують в технології процеси нагріву, сушки, випалу

Зниження витрати енергоносіїв

Термічні печі, стенди сушки і розігріву ковшів

Підвищення ефективності використання газу за рахунок використання кисневого дуття

Підприємства металургії, ливарні виробництва

Зниження витрати природного газу не менше, ніж на 30%

Традиційна технологія захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на полігонах

Дегазація полігонів ТПВ, переробка звалищного газу в електроенергію та тепло і/або виробництво біометану

Полігони ТПВ

Виробництво електроенергії по «зеленому тарифу». Заміщення природного газу біометаном.

Т * ≈ 1.5 – 2 роки. Зниження викидів парникових газів в 25 разів

Металургійні печі, камери згоряння

Утилізація високотемпературного скидного тепла в органічному циклі Ренкіна (ОРЦ)

Металургія, енергетика

Утилізація тепла.

Т* ≈ 3 – 8 років

Генерація електроенергії на нафто- газовидобутку дизельними двигунами

Низькотемпературна сепарація вуглеводнів, модернізація системи подачі палива

Нафто-і газовидобування віддалених і морських родовищ

Скорочення споживання дизельного палива на 40 – 60%. Т* ≈ 1 рік

Реконструкція котлів 4-10 МВт: ТВГ-8 (ТВГ-8М), ТВГ-4р, КВГ-7,56, КВГ-4,65 та ін..

Збільшення ККД на 3 – 5% до 94 – 95% за рахунок застосування конвективної поверхні нової конструкції та нових пальників

Теплокомуненерго міст з централізованим опаленням, промислові підприємства

На одному котлі ТВГ-8 (ТВГ-8М) економія природного газу складає близько 172 тис.м3/рік.

Окупність розробки – 1 рік

Реконструкція котлів 0,2-1 МВт типу НИИСТУ-5 та ін. подібної конструкції.

Збільшення ККД на 10 – 15% до 92 – 94% за рахунок встановлення додаткової конвективної поверхні та нових пальникових пристроїв

Опалення окремих будівель та промислових підприємств

Економія природного газу складає близько 25 тис. м3/рік.

Окупність розробки – 1,7 року.

Реконструкція парових та водогрійних котлів типу ДЕ і ДКВР на спільне спалювання біогазу та природного газу

Утилізація побічних відходів виробництв, де є органічні відходи для отримання біогазу шляхом їх біологічної деструкції з отриманням газового палива (біогазу)

Спиртзаводи, підприємства харчової промисловості, станції аерації та ін.

Економія природного газу складає близько 30% від обсягів споживання природного газу на спиртзаводах і може бути більше на ін. підприємствах.

Окупність до 5 років.

Паливні обертові печі і сушила

Підвищення енергоефективності та якості кінцевого продукту за рахунок застосування пальників з регульованими параметрами факела, сучасної системи автоматичного управління, спільного спалювання природного газу і різних і технологічних палив

Металургійні, хімічні, вогнетривкі, цементні та ін. підприємства

Економія палива від 5 до 35%

Промислові печі та обладнання

Підвищення енергоефективності за рахунок використання сучасних пальників, автоматичного регулювання технологічних параметрів, утилізації теплоти відхідних газів

Промислові підприємства різного призначення

Зниження витрат енергоносіїв і підвищення якості теплової обробки

Технологія радіаційного опалення промислових приміщень та протяжних об’єктів

Основні переваги:

1.  Низькі експлуатаційні та капітальні витрати у порівнянні зі встановленням великої кількості окремих випромінювачів.

2.  Високий ККД системи за рахунок низької температури вихідних газів.

3.  Мінімальна теплова інерція, мінімум витрат тепла на акумуляцію тепла приміщенням.

4.  Можливість застосування різних видів палива.

Промислові приміщення, в яких по санітарним нормам можливе використання продуктів згоряння в якості теплоносія в системі випромінюючих труб.

Енерго- та екологоефективна система за рахунок можливості використання будь-якого виду палива, низької температури та рециркуляції продуктів згоряння, спрямованого нагріву.

Проектні пропозиції, які можуть бути запропоновані в результаті проведення енергоаудиту, не обмежуються наведеними вище прикладами.

Інститут газу НАН України пропонує зацікавленим підприємствам та організаціям послуги з проведення таких видів робіт:

ü  комплексний енергоаудит підприємства (організації);

ü  цільовий енергоаудит агрегату, процесу або системи для вирішення конкретної технічної проблеми;

ü  одноденний візит з метою обговорення проблем підвищення енергоефективності та постановки завдань дослідження;

ü  розробка конкретного технічного проекту і підготовка техніко-економічного обґрунтування у формі, прийнятної для потенційного інвестора;

ü  розробка робочого проекту для реалізації запропонованих технічних рішень;

ü  розробка рекомендацій щодо створення (вдосконалення) системи енергетичного менеджменту підприємства (організації).

Роботи виконуються у відповідності з рекомендаціями та вимогами європейських і вітчизняних нормативних документів у сфері енергетичного аудиту:

ü  Директива 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність ( стаття 8, Додаток VI);

ü  ДСТУ ISO 50001:2014. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання;

ü  ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення;

ü  ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT) Послуги щодо підвищення рівня енергоефективності – Визначення та вимоги;

ü  ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, IDT) Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягу енергозбереження в проектах;

ü  ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDT) Енергозбереження. Визначення методологічної основи, яку може бути застосовано для розрахунку та звітності щодо обсягу енергозбереження;

ü  ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017 (ISO/IEC 13273-1:2015) Енергоефективність та відновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність;

ü  інші нормативні документи.

 

Координатор робіт з проведення енергетичних досліджень:

Провідний науковий співробітник, д.т.н. Нікітін Євгеній Євгенович

 

+380504134045, nikitin_ee@ukr.net