Документи

Свідоцтво про Державну атестацію наукової установи

Свідоцтво про внесення до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка Держави

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 14.01.2016 № 13 про затвердження порядку присоєння вчених звань

Наказ по Інституту газу НАН України про вступ до виконання обов’язків

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23.05.2018 р. № 404 ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи

Постанова Президії НАН України по Інституту газу

Статут Інституту газу

Публікації у виданнях міжнародних наукометричних баз

Пропозиції Інституту газу НАН України щодо відкриття з 2022 року нових наукових робіт за відомчою фундаментальною тематикою

Звіт за 2020 рік

Наукові роботи, які завершились у 2021 році

Наукові роботи, виконання яких починається у 2023 році

Звіт за 2022 рік

Інформація про проведення тендерних процедур