Спеціалізована вчена рада

Склад спеціалізованої вченої ради Д.26.225.01 по спеціальності 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Голова Ради

Карп Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Інститут газу НАН України, головний науковий співробітник

Заступник голови

Бондаренко Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Інститут газу НАН України, директор Інституту

Вчений секретар

Ільєнко Борис Кузьмич, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, учений секретар Інституту

Персональний склад Спеціалізованої вченої ради

Бричка Сергій Якович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, старший науковий співробітник відділу термохімічних процесів та нанотехнологій

Вольчин Ігор Альбінович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, заступник директора з наукової роботи

Жовтянський Віктор Андрійович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут газу НАН України, завідувач відділом плазмових процесів і технологій

Жук Геннадій Віліорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, заступник директора з наукової роботи

Клименко Василь Васильович, доктор технічних наук, доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, професор кафедри “Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент”

Лобунець Юрій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, провідний науковий співробітник відді-лу технологій альтернативних палив

Нікітін Євген Євгенович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, провідний науковий співробітник відді-лу технологій альтернативних палив

Петров Станіслав Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, провідний науковий співробітник відді-лу плазмових процесів і технологій

П’яних Костянтин Євгенович, доктор технічних наук, Інститут газу НАН України, завідувач відділу технологій альтернативних палив

Серьогін Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій МОН України, завідувач кафедри теоре-тичної механіки та ресурсоощадних технологій

Сігал Ісаак Якович, доктор технічних наук, професор, Інститут газу НАН України, провідний науковий співробітник відділу захисту атмосферного повітря від забруднення

Сорока Борис Семенович, доктор технічних наук, професор, Інститут газу НАН України, завідувач відділу високотемпетаруного тепломасообміну

Туз Валерій Омелянович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Іго-ря Сікорського”, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Хвастухін Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, Інститут газу НАН України, провідний науковий співробітник відділу термічних гетерогенних процесів

Черноусенко Ольга Юріївна, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Іго-ря Сікорського”, завідувач кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій