Спеціалізована вчена рада

Склад спеціалізованої вченої ради Д.26.225.01 по спеціальності 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Голова Ради

Карп Ігор Миколайович, почесний директор Інституту газу НАН України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України

Заступник голови

Бондаренко Борис Іванович, директор Інституту газу НАН України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України

Вчений секретар

Ільєнко Борис Кузьмич, учений секретар Інституту газу НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Персональний склад Спеціалізованої вченої ради

Жовтянський Віктор Андрійович, заступник директор Інституту газу НАН України, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

Жук Геннадій Віллеоровіч, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Клименко Василь Васильович, професор кафедри, Кіровоградський національний технічний університет, доктор технічних наук, доцент

Кукота Юрій Павлович, провідний науковий співробітник, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Петров Станіслав Володимирович, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

Сігал Ісаак Якович, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Сорока Борис Семенович, головний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Туз Валерій Омелянович, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Хвастухін Юрій Іванович, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Черноусенко Ольга Юріївна, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор

Шрайбер Олександр Аврамович, завідувач відділом, Інститут загальної енергетики НАН України, доктор технічних наук, професор