Спеціалізована вчена рада

Склад спеціалізованої вченої ради Д.26.225.01 по спеціальності 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Голова Ради

Карп Ігор Миколайович, почесний директор Інституту газу НАН України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України

Заступник голови

Бондаренко Борис Іванович, директор Інституту газу НАН України, доктор технічних наук, професор, академік НАН України

Вчений секретар

Ільєнко Борис Кузьмич, учений секретар Інституту газу НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Персональний склад Спеціалізованої вченої ради

Бричка Сергій Якович, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

Вольчин Ігор Альбінович, старший науковий співробітник, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, доктор технічних наук

Жовтянський Віктор Андрійович, провідний науковий співробітник Інституту газу НАН України, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

Жук Геннадій Віліорович, провідний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

Клименко Василь Васильович, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, доктор технічних наук, доцент

Лобунець Юрій Миколайович, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

Нікітін Євген Євгенович, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

Петров Станіслав Володимирович, старший науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

П’яних Костянтин Євгенович, старший науковий співробітник, завідувач відділом, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук

Серьогін Олександр Олександрович, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, доктор технічних наук, професор

Сігал Ісаак Якович, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Сорока Борис Семенович, головний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Туз Валерій Омелянович, провідний науковий співробітник, Інститут газу НАН України, доктор технічних наук, професор

Хвастухін Юрій Іванович, провідний науковий співробітник, Институт газа НАН Украины, доктор технічних наук, професор

Черноусенко Ольга Юріївна, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України, Київ, доктор технічних наук, професор