Газова хроматографія та сорбометрія

В Інституті газу НАН України встановлено газовий хроматограф 6890N фірми Agilent (США) для  колективного використання співробітниками наукових установ. Хроматограф знаходиться в Центрі колективного користування (у подальшому тексті – Центр), у газоаналітичній лабораторії інституту (вул. Дегтярівська, 39). Нижче наведена технічна характеристика хроматографу й  умови користування цим приладом, розроблені на підставі раніше затвердженого положення про колективне користування.

Короткі відомості про метод хроматографічного аналізу

Цей аналіз дозволяє индентифікувати  хімічні сполуки і визначати їхню кількість у сумішах газів і рідин в широкому діапазоні концентрацій – від мікродомішок до 100%. Однак метод має обмеження, пов’язані з апаратурним оформленням, а саме:

 • для кожної групи сполук повинна бути підібрана своя методика, обумовлена типом застосованого детектора, розділюючої  колонки й умов розділення суміші;
 • для достовірного аналізу треба забезпечити показність проби, що повинна бути доставлена до приладу без зміни її природи і складу;
 • для калібрування хроматографу повинні бути підготовані суміші речовин, які аналізуються, і концентрації яких  відомі (калібровані суміші).
Технічна характеристика хроматографа 6890N
 • детектори: полум’яно-іонізаційний (ПІД), термокондуктометрічний (ДТП) і електронно-захватний (ЕЗД);
 • розділюючі колонки: набивні та капілярні;
 • дозування: газів і рідких проб з шприців або  за допомогою пневмокранів- дозаторів;
 •  мінімальні рівні концентрацій, які детектуються:  для ПІД 5 пг/сек вуглецю, для ДТП 200 пг/моль пропану, для ЕЗД 0,008 пг\сек  ліндану;
 • температура термостату колонок до 450 oС;
 • програмування температури з заданою швидкістю до 120 oС/хв.

Хроматограф споряджений програмним забезпеченням для розшифровки хроматограм і роздрукування умов і результатів аналізів.

Процедура користування хроматографом

Виконання аналізів проводиться по заявкам установ НАН України таінших організацій.

Заявка і програма аналізів погоджується з керівництвом центру.

Для виконання аналізів необхідна  попередня підготовка, що полягає в підборі хроматографічної методики аналізу й організації представницького пробовідбору.

 1. На першій стадії шляхом переговорів з фахівцями Центру  повинна бути визначена технічна можливість виконання конкретних аналізів з урахуванням наявних детекторів, розділюючих колонок. При відсутності цього обладнання воно може бути придбано замовником, або центром за рахунок замовника.
 2. Якщо необхідна методика аналізу в хроматографі не інстальована, то це робиться персоналом Центру (при наявності апаратурного оформлення методу).
 3. Рідкі проби в кількості не менш 0,5 мл повинні бути надані  в герметичних бюксах з матеріалу, не взаємодіючого з пробою.
 4. Газоподібні проби надаються в сталевих балонах із запірними вентилями, у герметичних піпетках об’ємом від 200 мл, або в  м’яких металізованих пакетах із клапанами відбору.
 5. Аналізи виконуються персоналом Центру. Замовник має право спостерігати за виконанням аналізів і приймати участь у його окремих операціях.
 6. Результати затверджує керівництво Центру і вони  надаються замовнику в роздрукованому вигляді.

Замовник сплачуює на хоздоговорній основі такі послуги Центру:

 • розробку й освоєння методик, які не інстальовані в хроматографі  раніше;
 • придбання колонок, арматури і каліброваних сумішей, якщо Центр їх не має;
 • стиснені гази-носії, що витрачаються, (при великій кількості аналізів);
 • трудові витрати персоналу при виконанні аналізів.
Наші координати

Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39

 тел. +380 444564471, +380 444569006; факс. +380 444568830.

Кудрявцев Володимир Сергійович