Захист дисертацій

Чернявський Микола Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Науково-технічні основи та методи підвищення ефективності енергетичного використання твердих палив

Дата захисту: 10.12.2020

Науковий консультант: Карп Ігор Миколайович

На здобуття вченого ступеню: доктора технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1, feedback_2, feedback_3

Комиш Дмитро Віталійович

Назва дисертаційної роботи: Дослідження критичних теплових потоків при кипінні нанорідин

Дата захисту: 23.01.2020

Науковий керівник: Морару Василь Нисторович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1, feedback_2

Ясинецький Андрій Олексійович

Назва дисертаційної роботи: Розроблення та удосконалення методу напівсухого сіркоочищення димових газів

Дата захисту: 10.07.2019

Науковий керівник: Вольчин Ігор Альбінович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1, feedback_2

Жайворонок Вячеслав Анатолійович

Назва дисертаційної роботи: Дослідження та розробка технології виробництва високореакційного сорбенту з вапняку в псевдозрідженому шарі інертного матеріалу

Дата захисту: 10.07.2019

Науковий керівник: Хвастухін Юрій Іванович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1, feedback_2

Дунаєвська Наталія Іванівна

Назва дисертаційної роботи: Науково-технологічні засади процесів спалювання непроектних палив у котлах теплових електростанцій

Дата захисту: 04.07.2019

Науковий консультант: Карп Ігор Миколайович

На здобуття вченого ступеню: доктор технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1, feedback_2, feedback_3

Безцінний Ігорь Валентинович

Назва дисертаційної роботи: Основні закономірності процесів сумісного зпалювання вугілля разного ступеня метаморфізму в факелі

Дата захисту: 05.07.2018

Науковий керівник: Дунаєвська Наталя Іванівна

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1feedback_2

Якимович Марія Володимировна

Назва дисертаційної роботи: Розробка та дослідження процесу конверсії вуглецевміскої сировини з використанням плазмених технологій

Дата захисту: 30.11.2017

Науковий керівник: Жовтянський Віктор Андрійович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref_rus , aref_ukr

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1 , feedback_2

П’яних Констянтин Євгенйович

Назва дисертаційної роботи: Развитие научных основ теплотехнологий замещения природного газа альтернативными топливами

Дата захисту: 29.06.2017

Науковий консультант: Карп Ігорь Миколайович

На здобуття вченого ступеню: доктор технічних наук

Специальность: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Додаток: annex

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1feedback_2feedback_3

Максимук Олександр Борисович

Назва дисертаційної роботи: Розробка та дослідження технології отримання мінерального розплаву в барботажній газовій печі

Дата захисту: 27.10.2016

Науковий керівник: Олабин Владимир Михайлович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1 , feedback_2

Цюпяшук Андрій Миколайович

Назва дисертаційної роботи: Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоляційного дрібнодисперсного наповнювача – порожнистих мікрокульок з перліту

Дата захисту: 27.10.2016

Науковий керівник: Хвастухін Юрій Іванович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1, feedback_2

Клімаш Андрій Олександрович

Назва дисертаційної роботи: Разработка и исследование экологически чистых энергосберегающих каталитически стабилизированных газовых горелок для бытовых и промышленных агрегатов

Дата захисту: 30.06.2016

Науковий керівник: Бондаренко Борис Іванович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1feedback_2

Марасін Олексій Володимирович

Назва дисертаційної роботи: Розробка та дослідження пальникових пристроїв для спалювання біогазу в промислових котлах

Дата захисту: 29.12.2015

Науковий керівник: Сігал Ісаак Якович

На здобуття вченого ступеню: кандидат технічних наук

Специальность:  05.14.06 – технична теплофізика і промислова теплоенергетика

Захист у СВР: Д 26.225.01

Автореферат: aref

Дисертація: thesis

Відгуки офіційних опонентів: feedback_1,  feedback_2,