Документування та документальне забезпечення

Статут Інституту газу

Свідоцтво про Державну атестацію наукової установи

Свідоцтво про внесення до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка Держави

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 14.01.2016 № 13 про затвердження порядку присоєння вчених звань

Політика гендерної рівності

Наказ по Інституту газу НАН України про вступ до виконання обов’язків

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23.05.2018 р. № 404 ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи

Постанова Президії НАН України по Інституту газу

Наказ про ліцензування освітньої діяльності

Протокол отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Про затвердження рішень Ліцензійної комісії (Ліцензований обсяг)

Штатний розпис

Вчена рада Інституту газу НАН України