1.7. Програмно-обчислювальний комплекс (ПОК) для моделювання технологій газопереробки з метою виділення пропан-бутану

Призначення

ПОК призначене для пошуку оптимальних проектних і технічних рішень при проектуванні і модернізації газопереробних установок, на яких виділяють пропан-бутан.

Характеристики

Комплекс може бути використаний для моделювання технологій газопереробки в інтервалі температур від 200 до 350°С при тисках від 0,3 до 40-50 МПа. Використання  ПОК знижує обсяги рутинної праці і підвищує можливість пошуку оптимальних (у тому числі й енергозберігаючих) проектних і технічних рішень. У порівнянні з відомими  аналогами (HYSYS фірми HYPROTECH і PRO-II фірми SimSci) розроблений комплекс забезпечує більш високу точність, надійність і простоту при використанні.