3.1. Термокаталітичні реактори для очищення промислових газових викидів

Призначення

Термокаталітичні реактори призначені для очищення промислових газових викидів, що містять токсичні органічні сполуки.

Технічні характеристики

Розроблені термокаталітичні реактори серії ТКР з утилізацією теплоти газових викидів продуктивністю щодо знешкоджування газів від 3 до 50 тис. м³. У реакторах можуть бути використані каталізатори з різними за формою носіями – як із блоковою щілинною структурою, так і гранульовані. Як енергоносій можуть бути використані газове чи рідке паливо або електроенергія. Реактори характеризуються наступними показниками:

  • питомі витрати палива (Q  = 41,8 Мдж/кг)            0 – 2,5 кг
  • потужність вентиляторів                                           1 – 2 кВт
  • питома металоємність апарату                               500-800 кг 

Ступінь очищення газоповітряних викидів, що містять шкідливі органічні сполуки (при концентраціях до 6 г/м3), перевищує 96%. Застосування рекуперативного теплообмінника для попереднього нагрівання газових викидів забезпечує утилізацію 60% тепла знешкоджуваних газів. Реактори забезпечені системою автоматичного регулювання технологічним процесом.

Вартість розробки

Вартість устаткування і впровадження системи каталітичного очищення на базі апарата ТКР-50 (50 тис. м³ газів) складає 350 тис.грн.