3.3. Енергозберігаюча технологія знешкодження агломераційних газів

Стан проблеми

Металургійні підприємства є одним з найбільших забруднювачів повітряного басейну України. Промислові викиди таких підприємств, наприклад, у Донецькому регіоні досягають  60 тонн на 1 км3, що майже у 9 разів більше ніж у середньому в Україні. При виробництві 1 млн. тонн агломерату викиди токсичних речовин у середньому складають (тонн): СО – 35000; NОx – 450; SО2 – 2360. Технологія каталітичного очищення для таких великих обсягів речовин, як аглогази, є багатовитратною.

Сутність розробки

Розроблена термічна технологія знешкодження аглогазів, що не має аналогів, та передбачає використання аглогазів  в суміші з повітрям для спалювання палива в котлових агрегатах.

Показники розробки

Впровадження технології дозволяє за рахунок використання паливних компонентів аглогазів та їхньої фізичної теплоти знизити витрата палива у котлоагрегатах на 4–5%, а також знизити витрати на сіркоочистку. Розроблена технологія дозволяє знизити на 100% викиди СО і на 50-55% викиди NОx. Економічний ефект оцінюється обсягом впровадження з урахуванням зниження витрат палива і досягає вище 150 млн. грн. на рік. Термін окупності розробки – 1,5 року.