3.6. Сміттєспалюючі мінізаводи

Призначення

Обслуговування району або окремого міста з населенням до 150-160 тис. жителів підприємствами з переробки сміття продуктивністю від 1 до 6 т/год.

Особливості розробленої технології

На відміну від існуючих сміттєспалюючих заводів у розробленій технології використовується «розімкнута» схема допалювання, при якій сміття спалюється у спеціальній високотемпературній печі. Зазначена піч не охолоджується поверхнями для утилізації теплоти продуктів згоряння, її використання здійснюється у спеціальному котлоагрегаті. Це дозволяє застосувати систему термічного допалювання шкідливих газоподібних викидів, що забезпечують високий рівень санітарного очищення газів.

Склад розробки

Основним устаткуванням мінізаводу є сміттєспалююча піч продуктивністю 1,0 – 2,0 т/год., піч термічного знешкодження газів, котел-утилізатор, триступінчаста система газоочистки. Як котли-утилізатори можуть бути використані водогрійні або парові котли. При паропродуктивності котла 2т/година і вище мінізавод комплектується паровим котлом з  турбіною й електрогенератором, що забезпечує власні потреби заводу в електроенергії.

Енерготехнологічні характеристики

Стосовно заводу з переробки твердих побутових відходів і бурових шламів продуктивністю 2,7 т/год. кількість виробленої електроенергії дозволяє задовольнити власні потреби, а також використовувати її на продаж для зовнішніх мереж. Коштів від продажу електроенергії і будівельних матеріалів, отриманих зі шлаків заводу,  досить для покриття витрат на оплату природного газу й одержання прибутку