3.7. Технологія утилізації нафтового шламу

Призначення

Необхідність  утилізації  шламів  мазутосховищ  обумовлена накопиченням шламових відкладень у придонній частині  резервуарів збереження мазуту. Скидання таких шламів веде до суттєвого забруднення навколишнього середовища органічними сполуками, а вивезення і утилізація шламів сторонніми організаціями пов’язані зі значними витратами. В той же час, спалювання шламів веде до економії палива, так як калорійність шламів близька до мазуту, а в одному мазутосховищі знаходиться  до 5-7% таких відкладень.

Особливості розробленої технології

Технологія, що описується, дозволяє знизити забруднення навколишнього середовища при очищенні мазутосховища від шламу, утилізувати цей шлам  у якості палива, збільшити робочу ємкість мазутосховища. Технологія передбачає здрібнення шламу на роторно-пульсаційних апаратах (РПА), підмішування до здрібненої маси мазуту, гомогенізацію на кавітаційних апаратах (ГКА)  і спалювання як звичайного рідкого палива. На малюнку представлена загальна технологічна схема установки переробки шламу. Шлам із ємкості завантажується у приймальний бункер екструдера з порожнистим шнеком, звідки поступає в РПА. РПА и екструдер утворюють дезінтегратор. У дезінтегратор по трубопроводу насосом подається мазут із ємкості.

Таким чином, здрібнення шламу у дезінтеграторі відбувається у присутності мазуту, при цьому здійснюється перемішування здрібненого шламу з мазутом у співвідношенні – 1: 20. РПА являє собою млин з конічним ротором, поверхня якого має подовжні прорізі. Ротор обертається у середині статора, який має таку ж форму і подовжні прорізі, причому щілина між статором і ротором поступово зменшується у напрямку руху шламу, що переробляється. Шлам у суміші з мазутом  при температурі 60-80 оС самопливом поступає у зону більшої щілини. Оскільки ротор обертається з великою швидкістю відцентрові сили відкидають рідину від ротора, рідина зазнає впливу великих дотичних напруг, яку у сполученні з відцентровими силами розмелюють тверді частки. Крім того, суміщення виступів і прорізів при обертанні ротора викликає ударну дію і сколювання часток, що попадаються.

Регулюванням щілини між статором і ротом можна досягти необхідного розміру твердих часток. Інтенсивні процеси обробки дозволяють одержати розмір твердих часток 2-6 мкм. Суміш, що отрималась, подається на вхід ГКА, туди ж подається мазут із ємкості збереження мазуту. Гомогенізована суміш здрібненого шламу і мазуту, що отрималась,  приблизно у співвідношенні 1:20, поступає у проміжну ємкість, об’ємом 3-4 м3, яка входить до складу установки, звідти насосом подається на спалювання, або у ємкість збереження. В останньому випадку після повної переробки шламу мазут із ємкості збереження триразово рециркулюється насосом через ГКА.

Приблизні параметри шламу, що переробляється: вологість 30-40%, вміст органіки 50-60%, зольність 2%.

Отримані результати

В результаті переробки подібного шламу і змішування одержаного продукту з мазутом, вологістю 3% і зольністю 0,2% у згаданих вище співвідношеннях утворюється нове паливо з вологістю 4,7% і зольністю 0,21% (по ТУ не повинна перевищувати 0,3%).

Результати, що досягаються:

  • повна утилізація шламів
  • збільшення загальної ємкості сховищ на 5-10%
  • економія палива у кількості 4-8% від об’єму сховищ
  • відсутність скидання шламів.