5.1 Технологія і обладнання для термопідготовки шихти

Призначення

Термопідготовка шихти перед плавкою металу в електропечах з метою знешкодження газових викидів, зниження енерговитрат і підвищення продуктивності печей.

Опис технології

Термообробка шихти включає її сушіння, необхідне для виділення вологи й  масел, підігріву шихти до температури 500-600°С, допалювання отриманих у процесі сушіння парів масел і інших газів з метою їхнього знешкодження і використання тепла допалювання на підігрів шихти.

Енергозберігаючі характеристики

Впровадження технології дозволяє скоротити споживання електроенергії на 120-150 кВт із розрахунку на одну тонну металу, збільшити продуктивність печей на 15-20% і збільшити ККД використання первинної енергії не нижче ніж на 50%.

Економічні характеристики

Економічний ефект на одну установку термопідготовки шихти складає 0,5 млн. грн./рік при терміні окупності – 0,5 – 1,0 року.