5.2 Технологія і обладнання для електродугового напилювання деталей двигунів і ходових частин транспортних засобів

Призначення

Відновлення зношених у процесі експлуатації деталей двигунів і ходових частин  авто- і електротранспорту.

Стан проблеми і попит на технологію

Нині в Україні використовується близько 1 млн. транспортних засобів, що вимагають щорічного ремонту. У найближчі 3- 4 роки їхня кількість зросте орієнтовно до 3 млн. Існуючі в Україні і закордоном технології відновлення не охоплюють увесь асортимент деталей, що перешкоджає їхньому широкому впровадженню. Розроблена технологія є універсальною і забезпечує покриття зношених деталей частками металу розміром до 80 мкм  пористістю покриття не більш 5%, що в 1,5-2,5 рази нижче, ніж при використанні відомих розробок. Для вирішення проблеми відновлення зношених частин транспортних засобів необхідне будівництво в Україні 20 ділянок електродугового напилювання.

Енергозберігаючі й економічні показники

Впровадження розробленої технології відновлення деталей транспортних засобів замість виготовлення нових дозволить скоротити на 100 млн. кВт споживання електроенергії і на 600 тис. м³ споживання природного газу.