5.8 Технологія та обладнання для знешкодження замаслених відходів

Сутність і призначення розробки

Розроблені технологія та обладнання для термічного знешкодження замасленої глини – відходів фільтрації на масложирових комбінатах.

Призначення розробки – використання теплоти спалювання для виробництва технологічної пари та зниження забруднення навколишнього середовища.

Технологічна лінія містить в собі обертову піч, теплогенератор, котел-утилізатор та газоочисне обладнання.

Технічні характеристики

Продуктивність по замасленій глині – 0,5 т/год. при вмісті масла до 40%, виробляється 1,5 тони пари тиском  Р=1 Мпа.

Економічні характеристики

Вартість обладнання ~ 2,5 млн. грн. Строк окупності – 2 роки.