6.4. Технологія та обладнання автотермічної конверсії природного газу з повітрям

Сутність розробки

Розроблена технологія випробувана на дослідно-промисловій установці Інституту газу НАН України продуктивністю 350 нм3/ч та впроваджена на промислових підприємствах. Конвертований газ може бути використаним:

  • замість эндогазу при  цементації, необезвуглецевому відпалі металовиробів, спіканні металокераміки та ін.;
  • як газ-відновлювач в кольоровій металургії та машинобудуванні;
  • як напівпродукт (з подальшою очисткою) в виробництва захисних азото-водневих атмосфер.
Основні переваги перед ендогенератором:
  • реактор шахтного типу замість реторти з високолегованої сталі;
  • відсутність електронагрівачів;
  • необмежена одинична потужність.
Економічні показники

Орієнтовна вартість установки  – 200 тис. грн., орієнтовний строк  окупності  2 роки.