7.3. Моделювання та розрахунок фізичних процесів (гідро-газодинаміка, теплоперенос, горіння та ін.)

Контакти

Інститут газу НАН України
н.с, к.т.н. Стративнов Євгеній
Тел.:        +38 (095) 182-7383
                 +38 (097) 306-1846
E-mail: estrativnov@gmail.com