8.1. Високотемпературні трубчасті рекуператори підвищеної стійкості

Сутність і призначення розробки

Рекуператори з прямими та криволінійними трубами вперше оснащені гнучкими вставками – вторинними випромінювачами (ВП) всередині труб, забезпечують значне додаткове
(~ 100 °С) підвищення температури теплоносія (повітря), що нагрівається, при відповідному зниженні температури стінок труб.

Використання ВП дозволяє суттєво підвищити температурну і хімічну стійкість рекуператорів (до 5 разів) у порівнянні з гладкотрубними аналогами при додатковому (10…15%) скороченні витрат палива.

Галузі використання

Печі металургії, машинобудування, виробництва будівельних матеріалів (скловарні).

Охоронні документи
  1. Патент України 22983 A “Рекуператор”
  2. Патент України на винахід “Рекуператор” за заявкою № а 201201938 від 21.02.2012 р.