8.2. Рекуператори радіаційні для нагрівальних печей машинобудування

Радіаційні рекуператори за рахунок  збільшеної поверхні теплообміну забезпечують суттєве (до двох разів) зростання  температури підігріву повітря  у порівнянні з відомими радіаційними рекуператорами – аналогами.

Рекуператори запроваджені на прохідних печах ковальсько-пресового виробництва в України та Білорусі.

Охоронні документи:

Патент України на винахід за заявкою “Радіаційний рекуператор” № а 201208213 від 05.07.2012  р.