8.5. Екологічно чисті плоскополум’яні пальники підвищеної стабільності горіння

Плоскополум’яні пальники серії ГПП-LE призначені для опалювання нагрівальних та термічних печей  різних галузей промисловості.

Області використання пальників:

  • високотемпературні процеси (1500…1900 K) – печі прокатного виробництва в  металургії та ковальсько-пресового – в машинобудуванні, склоплавильні агрегати, обпалювання кераміки, радіокераміки та вогнетривів;
  • низькотемпературні процеси (750…1150 K) – печі термообробки металевих виробів, печі хімічної та нафтохімічної промисловості та ін.

Пальники забезпечують суттєві переваги у порівнянні з аналогами будь-яких західних фірм: технологічні (висока якість продукції завдяки надзвичайно високій рівномірності нагріву); енергетичні (економія палива 20…30 %); екологічні (низькій рівень забруднюючих речовин:  [NOx] – не більше ніж 20…80 ppm (в залежності від температури підігріву повітря (300…800 K) та температури печі до 1773 K); [CO] – не більше ніж 10 ppm).

Попередні версії конструкцій плоскополум’яних пальників серій ГПП були захищені чисельними патентами в багатьох країнах,  комерціалізовані та широко (понад 300 агрегатів) впроваджені у різних галузях промисловості.

Нова генерація пальників ГППLE є “know-how” авторів. Розробка готова до демонстрації, проведені експериментальні  дослідження роботи пальника в умовах вогневого стенду та випробування в умовах промислової установки.