8.6. Використання математичного та комп’ютерного (CFD) моделювання при створенні екологічно чистих топок та пальників

Розроблені математичні моделі, накопичений великий досвід створення та використання  комп’ютерних програм розрахунку низькоемісійного (з малим вмістом токсичних речовин)  спалювання природного газу в котлах, водонагрівачах, радіаційних трубах.

Вихідні показники розрахунків:

Енергетична ефективність та питомі викиди шкідливих речовин топкових пристроїв;  просторовий розподіл осереднених та пульсаційних швидкостей, температур, концентрацій компонент, інтенсивність турбулентності; поле результуючих теплових потоків, розподіл токсичних речовин та парникових газів (NOx, СО, СО2) в реагуючому факелі та вихідному перерізі топкової камери.

Розподіл швидкостей в газових потоках радіаційної труби
Розподіл температур на поверхні рециркуляційного стакану виносного пальника побутового котла (США)