8.7. Чисельне моделювання топкових та теплотехнологічних процесів у паливовикористовуючих агрегатах

Запропоновано фізично обґрунтоване чисельне моделювання теплових процесів в паливовикористовуючих агрегатах: печах, котлах – з використанням зонального методу розрахунку складного теплообміну, а також процедур Монте-Карло розрахунку радіаційного теплообміну в високотемпературних паливних топках.

Комп’ютерні програми за запропонованими підходами дозволяють визначити: формування температурних полів (детальна структура) і полів теплових потоків в печах та котельних топках; ефективності використання палива різного складу в топковому процесі.

Розподіл температур в перерізі слябу при просуванні його вздовж штовхальної печі листопрокатного стану комбінату “DUNAFERR” (Угорщина)