Нанорідини для енергоефективних теплообмінних систем енергетики, транспорту та промисловості

Нанорідини на основі алюмосилікатів (ліворуч) та вуглецевих нанотрубок (праворуч)
Експериментальна комірка. Кипіння нанорідин

Призначення

Нанорідини — колоїдні дисперсії наночасток різної природи та хімічного складу у традиційних теплоносіях. На сьогодні це перспективний теплоносій для потреб ядерної промисловості, енергетики, металургії, електроніки, лазерних випромінювачів, силових трансформаторів тощо.

Характеристики

Середній розмір частинок, нм 70—3000. Концентрація частинок, мас. % 0,5—1,0. Седиментаційна стійкість, місяці 1,5—2,0.
Критичний тепловий потік, q·10–6, Вт/м2 3,5—3,8. Коефіцієнт тепловіддачі, α, Вт/м2. К 35000—52000.

Переваги

Нанорідини здатні підвищити критичний тепловий потік у 3–4 рази у порівнянні з дистильованою водою, на відміну від однофазних теплоносіїв дозволяють уникати раптового настання кризи кипіння. Вони мають високу колоїдну стійкість і стабільність до багаторазових циклів кипіння-охолодження, низьку вартість, є доступними та екологічно безпечними.

Рівень готовності розробки

Дослідні зразки створених нанорідин. Технологія та регламент приготування нанорідин для використання у промисловому масштабі.

Контактна інформація

Ховавко Олександр Ігоревич, Інститут газу НАН України, +380937353327

+380444555921 e-mail: ahova2005@ukr.net