Підготовка

  • Моделювання складних технологічних схем змішування (включаючи водень) з урахуванням фазових перетворень.
  • Моделювання, виготовлення та дослідження роботи змішувача для підготовки сумішей водню з газоподібними паливами.