Рада молодих вчених Інституту газу НАН України

№ п/п Обов’язки Прізвище, ім’я, по батькові Посада, науковий ступінь
1. Голова Ради Сімейко Костянтин Віталійович Провідний науковий співробітник відділу термохімічних процесів та нанотехнологій, доктор технічних наук
2. Заступник голови Марасін Олексій Володимирович Старшиий науковий співробітник відділу захисту атмосферного повітря від забруднення, кандидат технічних наук
3. Заступник голови Цюпяшук Андрій Миколайович Науковий співробітник відділу термічних гетерогенних процесів, кандидат технічних наук
4. Секретар Ради Сидоренко Микола Андрійович Науковий співробітник відділу термохімічних процесів та нанотехнологій
5. Член Ради Остапчук Марія Володимирівна Старший науковий співробітник відділу плазмових процесів та технологій, кандидат технічних наук
6. Член Ради П’яних Костянтин Костянтинович Молодший науковий співробітник відділу технологій альтернативних палив