Склад Вченої ради Інституту газу НАН України

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь, вчене звання
1. Жук Геннадій Віліорович Директор Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
2. Сміхула Анатолій Володимирович Заступник директора з наукової роботи Кандидат технічних наук
3. Костогриз Кирило Петрович Заступник директора з наукової роботи Кандидат технічних наук
4. Ільєнко Борис Кузьмич Учений секретар Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
5. Жовтянський Віктор Андрійович Завідувач відділу плазмових процесів і технологій Доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор
6. Нікітін Євген Євгенович Провідний науковий співробітник відділу технологій альтернативних палив Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
7. Петров Станіслав Володимирович Провідний науковий співробітник відділу плазмових процесів і технологій Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
8. П’яних Костянтин Євгенович Завідувач відділу технологій альтернативних палив Доктор технічних наук
9. Сігал Ісаак Якович Провідний науковий співробітник відділу захисту атмосферного повітря від забруднення Доктор технічних наук, професор
10. Сімейко Костянтин Віталійович Провідний наковий співробітник відділу газотермічних процесів і нанотехнологій, голова ради молодих вчених Доктор технічних наук
11. Сорока Борис Семенович Завідувач відділу високотемпературного тепломасообміну Доктор технічних наук, професор
12. Пікашов Вячеслав Сергійович Завідувач відділу проблем промислової теплотехніки Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
13. Ховавко Олександр Ігоревич Завідувач відділу газотермічних процесів і нанотехнологій Кандидат технічних наук
14. Швед Іван Павлович Заступник директора із загальних питань
15. Жукінська Ірина Сергіївна Голова профспілкового комітету