1.5. Одержання біометану методом амінової абсорбції

В 2019 році в Інституті газу НАНУ створено першу в Україні установку з одержання біометану (біологічний аналог природного газу) за допомогою амінових сорбентів, проведено її випробовування та оптимізація режиму роботи. Вилучено цільові фракції метану та діоксиду вуглецю, досягнуто концентрації метану 95% (об) та СО2 99% (об). Виробництво біометану з біогазу і використання його для часткового заміщення природного газу (згідно з вимогами Кодексу газотранспортної системи), а також використання як моторного палива на газозаправних станціях є актуальним з точки зору енергетичної та екологічної. Застосовано оригінальну технологічну схему з використанням амінового абсорбційного процесу вилучення діоксиду вуглецю з біогазу, що знижує енергетичні витрати в 2 ÷ 3 рази в порівнянні з використанням традиційних розчинів і значно поліпшить рентабельність виробництва біометану.

В світі біометан вже давно є значним ресурсом для наповнення газових мереж. Кількість біометанових заводів в країнах ЄС, за інформацією EBA Statistical Report 2017, становить 540, щорічне виробництво біометану – 2 млрд. куб.м, доля біометану на транспорті – близько 10%. Виробництво біогазу в ЄС планується 6.5 млрд. куб. м у 2020 р. В країнах Скандинавії досягнуто рівня 30% біометану в газових трубопроводах.

В Україні вже працюють 32 біогазові комплекси потужністю 46 МВт, потенціал економічно доцільного виробництва біометану, за оцінками Біоенергетичної Асоціації України (БАУ) становить 7,8 млрд. нм³ на рік. За умови використання потенціалу Україна зможе значною мірою скоротити імпорт природного газу.

За розробками Інституту газу впроваджено 7 проектів видобування та утилізації звалищного газу, видобуто більше 20 млн. куб.м метану, вироблено та поставлено в мережу на безперервній основі більше 80 млн. кВт-год електроенергії, скорочення викидів парникових газів склало більше 300 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти. В 2019 році ТОВ «Міжнародний центр газових технологій» реалізовано проект утилізації біогазу полігону ТПВ м. Камянець-Подільський (Хмельницька область) з виробництвом електроенергії – єдиний біогазовий об’єкт в Україні з використанням вітчизняного обладнання.