1.9. Гігрометри серії «ТОРОС-3»

Призначення

Контроль вмісту вологи до і після технологічної переробки  газу, контроль вологості природного й іншого газів, що транспортуються магістральними і розподільними газопроводами.

Характеристики розробки

У гігрометрах серії «ТОРОС-3» на підставі фундаментальних досліджень в області термодинаміки рівноважних систем, а також досвіду експлуатації гігрометрів типу ВІГ-2, ТОРОС, ТОРОС-2, вирішена основна проблема розроблювачів гігрометрів – однозначна фіксація моменту конденсації вологи. Це дозволило створити гігрометри нового покоління, що забезпечують високу точність виміру температури точки роси по волозі в екстремальних умовах експлуатації і при наявності в газі механічних і аерозольних домішок. Робота гігрометрів серії «ТОРОС-3» заснована на первинному принципі виміру вологовмісту – конденсації вологи на охолоджуваному дзеркалі. Прилади не мають світових аналогів.

Розроблено наступні системи гігрометрів:

  • стаціонарні гігрометри загально промислового призначення;
  • стаціонарні гігрометри вибухобезпечного виконання;
  • стаціонарні гігрометри вибухобезпечного виконання, що перетворять температуру точки роси в абсолютну або відносну вологість;
  • переносні автономні гігрометри загально промислового виконання;
  • переносні автономні гігрометри вибухобезпечного виконання.
Застосування і сертифікація

Гігрометри «ТОРОС» використовуються Українським Центром Стандартизації і Метрології як зразковий засіб виміру. Прилади пройшли випробування на підприємствах газової промисловості України, Росії, Казахстану і увійшли до реєстру цих країн.