2.1. Технології і пальникові пристрої для спільного спалювання антрацитового штибу (АШ) та природного газу

Сутність проблеми

Вугілля АШ, що надходить на електростанції і ТЕЦ України, має властиву йому низьку реакційну здатність, а також високу зольність і, як наслідок,  низьку теплотворну здатністю. Зазначене приводить до необхідності при спалюванні цього вугілля використовувати допоміжне паливо – газ або мазут у кількості 15-30 % від теплового навантаження топки. Розробка і впровадження технологій ефективного спалювання вугілля АШ дозволяє значно зменшити витрати зазначених дефіцитних палив.

Склад розробки

Основними елементами розробки є устаткування для стабілізації полум’я, а також устаткування для підвищення реакційної здатності аеросуміші, яке розміщується в існуючих пальникових пристроях котла.

Енергозберігаючі характеристики

Застосування розробки  сприяє  зниженню витрати допоміжного газоподібного палива, а також значному зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Економічні показники

Термін окупності розробки – 2,5 місяці.