2.10. Технологія виділення горючих компонентів з скидних газів

Пропонується технологія виділення горючих компонентів (водню, оксиду вуглецю, метану) з газових сумішей (доменний, феросплавний, коксовий, смітникових та ін.). Технологія заснована на розділенні складних газових сумішей методом короткоциклової адсорбції.

Отримані газові суміші можуть знайти застосування в якості:

  • відновлювальних елементів для прямого відновлювання металів або рециркуляції в доменну піч;
  • захисних атмосфер для хіміко-термічної обробки металів;
  • сировини для синтезу аміаку та метанолу;
  • джерела водню для нафтопереробної та інших галузей промисловості;
  • газоподібного палива з підвищеною теплотворною здатністю.

Вартість розробки робочого проекту в залежності від продуктивності та якості кінцевої продукції від 350 тис. до 3,5 млн. грн. Строк окупності до 2-х років.