2.12. Енергозберігаюча технологія і устаткування термічної утилізації органічних сполук, що знаходяться у воді

Розробка  впроваджена  на  Кременчуцькому НПЗ. Раніше там термічно утилізували  фенольну воду у вертикальній печі з пальниково-розпилюючим пристроєм французької фірми «PILLARD». У якості палива використовували дизельне паливо – 200 кг/год, а для розпилу води і дизельного палива застосовували перегріту пару тиском 8 кг/см2 і витратою 200-300 кг/год. Продуктивність по фенольній воді – 900 кг/год, вміст фенолу у воді близько 4%.

Розроблена в Інституті газу  НАН України технологія і пристрій дозволяють відмовитись  від спалювання  дизельного палива і пари, як розпилювача. У якості палива використовується більш дешевий газ нафтопереробки.

Технологія і пристрій можуть працювати на природному, коксову та іншому газі. Як резервне або альтернативне паливо можна також  використати рідке паливо (мазут, дизельне і інше). Можливі варіанти утилізації забруднених вод маслами або іншими органічними сполуками.

Можлива утилізація забруднених вод у парових або водогрійних котлах, які використовують газове або рідке паливо. Підраховано, що при вмісті горючих у воді (масел, фенола і ін.) у межах 8-12% не потребується допоміжних витрат палива. При термічній утилізації забруднених вод знижується вміст оксидів азоту у продуктах спалювання в 2-4 рази, так як пари води придушують їх утворення у полум’ї, також зменшуються викиди СО.