2.2. Маловитратна реконструкція водогрійних котлів ПТВМ-100 і ПТВМ-50 з підвищенням ККД, ресурсу і поліпшення екологічних показників

Сутність розробки і призначення

В Україні експлуатується близько 200 водогрійних котлів ПТВМ-100 і ПТВМ-50, які забезпечують теплом житлові масиви великих міст і є крупними споживачами природного газу в комунальному господарстві. Спроектовані для спалювання мазуту  котли ПТВМ при експлуатації на природному газі забезпечують ККД в межах 87 %, що приводить до значних перевитрат палива. Розроблений метод маловитратної реконструкції котлів  ПТВМ за рахунок установки пальника спеціально розробленої конструкції в холодній воронці котла забезпечує підвищення ККД при повному навантаженні на 1,2 – 2,5 %, сприяє підвищенню ресурсу роботи котлів на 6…8 років і зниженню емісії оксидів азоту на 33..58 %.

Економічні показники

Термін окупності розробки – 1,5 року.