3.5. Очищення біогазу міських смітників

Склад розробки

Технологія устаткування для збору, очищення і використання біогазу  міських смітників побутових відходів.

Опис технології

На діючих смітниках біогаз спалюється  на факельних установках. Відповідно до розробленої технології біогаз направляється в сепаратор, де очищається від шламу і твердих включень, після чого надходить у компресор і стискується до тиску 65-70 атм. Після компресора біогаз надходить в абсорбер, де з нього абсорбентом поглинається диоксид вуглецю. Очищений газ з концентрацією СН4 94,6%, СО2 – 2,7%, О2 + N2 – 2,7% подається в блок осушки і направляється у магістральний газопровід. Виділений з абсорбенту 98-99% двооксид вуглецю може бути використаний для виробництва сухого льоду або рідкого двооксиду вуглецю.

Характеристики розробки

На розробленому устаткуванні виробляється 2300 нм³/год. газу з метаном і 1500 нм3/год. двооксиду вуглецю. Вартість розробки – 400 тис.грн., вартість устаткування і впровадження – 4,5 млн. грн. Термін окупності – 4 роки.