4.1. Система опалення промислової печі на базі регенеративного пальника

Мета розробки

Зниження питомих енерговитрат у промислових печах з температурою робочого простору від 850 – 1000°С (термічні камерні, прохідні, плавильні) до 1300 – 1500°С (нагрівальні, методичні прокатні, ковальські камерні, скловарні).

Сутність технології

Використанні теплоти продуктів згоряння, що відходять, для нагрівання повітря, що подається на горіння.

Опис розробки

Промислова піч обладнується спеціальними пальниками, що оснащені насадкою-регенератором. Подача повітря і видалення продуктів згоряння здійснюється через насадку за допомогою клапана-перемикача потоків теплоносіїв.

Енергозберігаючі характеристики

Впровадження технології на високотемпературних печах промислових виробництв дозволяє скоротити на 30 – 50% витрати палива у порівнянні з традиційними системами обігріву без попереднього нагрівання повітря і відповідно на 20 – 30% у порівнянні із системами, де повітря нагрівається в контактних теплообмінниках.