4.12. Пальник з регульованою довжиною факелу для трубчастих обертових печей

Зміст і призначення розробки

Розроблено пальник з регульованою довжиною факелу, що працює на природному газі. Регулювання довжини факелу здійснюється рухливим газорозподільним клапаном. В залежності від перекриття клапаном газового сопла довжина факелу змінюється від 5 до 25 м. Усталена робота пальника здійснюється 4-ма стабілізаторами у вигляді тіла, що слабко обтікається, встановлених в сопловій частині пальника.

Енерготехнологічні та економічні показники

Впровадження пальника на обертових трубчастих печах дозволяє зменшити коефіцієнт витрати повітря до 1,05–1,1; знизити температуру на виході з печі на 100–200°С; приведений до  a = 1,0 вихід NОх після печі складає не більше 225 мг/м3, СО до 0,05 %. Питомі витрати умовного палива знижуються на 10–20 % в залежності від вихідної сировини та режимів роботи.