4.14. Плоскополум’яні пальники для екологічно чистих промислових печей

Характеристики розробки

Розроблені плоскополум’яні пальники нового покоління для систем опалення високоефективних екологічно чистих промислових печей для теплової обробки металевих та неметалевих матеріалів. Застосування  плоскополум’яних пальників змінило конструктивні схеми печей , які отримали назву печей непрямого радіаційного нагріву. Створена нова конструкція низькоемісійних  пальників високої стійкості по навантаженням та надлишкам повітря. Рівень шкідливих викидів відповідає любим міжнародним та національним стандартам.

Енерготехнологічні та економічні характеристики

Застосування пальників вирішує проблему створення газощільних термічних печей з складними режимами термообробки (нагрів, охолодження, витримка). Впровадження пальників забезпечує зниження питомих витрат палива, зростання ККД використання палива, покращання якості теплової обробки – зниження втрат металу від окислення та обезвуглецювання, зниження викидів токсичних речовин на 30…50%. Забезпечується рівномірність теплового потоку на поверхні нагріву з відхиленням від середньої температури на ±5°С, питомий вихід NOx при підігріванні повітря до 300 °С складає 75…25 г/т.

Впровадження

Пальники впроваджені більш ніж на печах більш ніж 70 підприємств чорної та кольорової металургії, машинобудування, хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та ін.