4.2. Енергозберігаюча технологія теплової обробки металевих і неметалічних матеріалів в агрегатах непрямого радіаційного нагрівання

Призначення

Нагрів, термічна і хімікотермічна обробка чорних і кольорових металів, неметалевих матеріалів (випал кераміки, радіокерамики і феритів; з’єднань металів, їхніх оксидів і солей; органічних продуктів; виробництва скла і мінеральної вати) у діапазоні робочих температур 750-1900К.

Сутність технології

Застосування агрегатів непрямого радіаційного нагрівання, що забезпечують оптимальну продуктивність при мінімальних витратах палива і значному скороченні питомого виходу токсичних оксидів азоту (NOx).

Впровадження розробки

Агрегати непрямого радіаційного нагрівання впроваджені на більш як 100 підприємствах чорної і кольорової металургії, машинобудування і хімічної промисловості України, а також за кордоном (Росія, Бєларусь, Угорщина, Болгарія, Чехія, Алжир).

Економічні характеристики

Впровадження розробки забезпечує зниження питомих витрат палива на 10-40%, скорочення втрат металу з окалиною від зневуглецювання на 30-50%. Економічний ефект, наприклад, на печі концерну «Дунафер» (Угорщина) продуктивністю 1 млн. тонн прокату на рік склав біля двох мільйонів доларів США у рік при терміні окупності 1,0-1,5 року.