5.6 Енергозберігаюча технологія виробництва спученого перліту

Сутність і призначення розробки

Розроблена енергозберігаюча технологія та обладнання виробництва спученого перліту – широкопрофільного теплоізоляційного, сорбційного та фільтровального матеріалу. Технологічний процес складається з сушіння, класифікації та термопідготовки дробленого перліту – сировини, спучування в шахтній печі та осаду спученого перліту в циклонах.

Технологічне обладнання забезпечено приладами теплового контролю.

Технічні характеристики

Насипна маса спученого перліту 70-200 кг/м3, теплопровідність 0,04-0,07 Вт/м×К.

Економічні характеристики

Продуктивність технологічної лінії – 40 тис.м3/рік. Вартість обладнання ~ 5 млн. грн. Строк окупності  – 3 роки.

Розробка впроваджена спільно з Науково-дослідним інститутом будівельних матеріалів (м.Київ) на 7 підприємствах в Україні та за кордоном.