5.7 Технологія та обладнання для виробництва сиопору

Сутність і призначення розробки

Сиопор – новий тепло- та звукоізоляційний матеріал низькотемпературного спучування. Сиопор отримується при спучуванні дробленого сиоліту – продукту взаємодії природної сировини (трепелу, опоки та інших матеріалів, що містять аморфний кремнезем) з каустичною содою. Технологія виробництва сиопору характеризується найнижчими витратами палива на одиницю продукції в порівнянні з іншими штучними пористими матеріалами. Сиопор використовується як заповнювач при виготовленні тепло- та звукоізоляційних блоків та плит в якості засипної теплоізоляції.

Технологічна лінія виробництва сиопору складається з апаратів з псевдо- зрідженим шаром для сушіння та поризації сиоліту, охолодження та класифікації готового продукту.

Технічні характеристики

Насипна маса сиопору 80-160 кг/м3, теплопровідність 0,04-0,07 Вт/м×К. Продуктивність технологічної лінії  – 50 тис.м3/год.

Економічні характеристики

Вартість обладнання; ~ 4 млн. грн. Строк окупності – 2,5 роки.

Технологія впроваджена на двох підприємствах.