6.1. Генератори ендогазу з утилізацією тепла печей термохімічної обробки

Призначення

Виробництво технологічних атмосфер для печей хіміко-термічної обробки  матеріалів.

Область застосування

Порошкова  металургія, машинобудівна промисловість.

Сутність розробки

Розроблена технологія заснована на одержанні захисних атмосфер повітряною каталітичною конверсією природного газу і  передбачає  попереднє нагрівання реагентів процесу конверсії –   стиснутого повітря і природного газу продуктами згоряння  печі хіміко-термічної обробки. При роботі печі від електронагрівників нагрів реагентів процесу конверсії здійснюється теплом електропечей.

Енергозберігаючі характеристики

У промислових ендогенераторах підведення тепла здійснюється електрообігріванням, при цьому питомі витрати електроенергії складають 0,5 – 1,0 кВт-год/м³ ендогазу.

Запропонована технологія дозволяє  за рахунок утилізації тепла печі  знизити енерговитрати на ≥30% від загальних витрат енергії в агрегаті – піч хіміко-термічної обробки + ендогенератор при газовому обігріві печі і на 7-8% при електричному обігріві.