6.3. Малогабаритні генератори захисних середовищ на основі природного газу

Мета розробки

Створення генераторів захисних атмосфер малої потужності для печей хіміко-термічної обробки металів і сплавів невисокої продуктивності.

Характеристики розробки

Розроблені установки з виробництва ендогазу продуктивністю 2,5 – 15 м³/год. на основі процесу каталітичної конверсії  природного газу повітрям. Для зовнішнього нагрівання реторти конверсії використовуються електронагрівники. Питомі витрати складають близько 1 кВт-год/м³ ендогазу. На установці продуктивністю 10м³/година передбачено крім охолодження ендогазу до 20-30ºС також витяг з нього   вологи до точки роси (-30 – 40ºС).

Застосування генераторів дозволяє одержати газ наступного складу, %: СО2 = 0,8 – 1,0;  СО = 18,5 – 19,0;  Н2 = 38,5 – 39,0;  Н2O= 0,012 – 4,3; СН4 = 0,1 – 0,5; інше – N2. Для підвищення вуглецевого потенціалу газу передбачена подача знесірчаного природного газу безпосередньо в ендогаз.