Генерація

  • Розвиток технології отримання високотемпературного воденьвмісного газу та цінних вуглецевих матеріалів піролізом природного газу в електротермічному псевдозрідженому шарі.
  • Розвиток технології каталітичної конверсії метану для отримання водню.
  • Розробка технології плазмо-газової конверсії метану для отримання водню.
  • Розробка технології плазмової переробки відходів з отриманням газу з високим вмістом водню.
  • Створення лабораторного комп’ютеризованого комплексу з автоматичною обробкою результатів вимірів, розрахунками складу та властивостей продуктів термохімічної переробки викопних та нетрадиційних палив для отримання водню та/або його сумішей.
  • Виробництво газоподібних палив з високим вмістом водню шляхом термічного знешкодження рідких відходів, що містять вуглеводні.
  • Виробництво генераторного газу з високим вмістом водню з відходів агропромислового комплексу та лісового господарства.
  • Виробництво газоподібних палив, що містять водень з органічних відходів шляхом анаеробного зброджування.