Генерація

1.1                       Розвиток технології одержання високотемпературного воденьвмісного газу та цінних вуглецевих матеріалів піролізом природного газу в електротермічному псевдозрідженому шарі.

1.2                       Розвиток технології каталітичної конверсії метану для отримання водню.

1.3                       Розробка технології плазмо-газової конверсії метану для отримання водню.

1.4                       Розробка технології плазмової переробки відходів з одержанням газу з високим вмістом водню.

1.5                       Створення лабораторного комп’ютеризованого комплексу з автоматичною обробкою результатів вимірів, розрахунками складу та властивостей продуктів термохімічної переробки викопних та нетрадиційних палив для одержання водню та/або його сумішей.

1.6                       Виробництво газоподібних палив з високим вмістом водню шляхом термічного знешкодження рідких відходів, що містять вуглеводні.

1.7                       Виробництво генераторного газу з високим вмістом водню з відходів агропромислового комплексу та лісового господарства.

1.8                       Виробництво газоподібних палив, що містять водень з органічних відходів шляхом анаеробного зброджування.