Використання

4.1                       Визначення енергетичних, теплофізичних та термодинамічних характеристик газових палив що містять водень та продуктів згоряння. Ентальпійний та ексергетичний аналіз ефективності використання палив, у тому числі питомих витрат палива, питомих викидів парникових та шкідливих газів на одиницю корисної енергії у газових топкових системах опалювального та технологічного призначення.

4.2                       Дослідження макрокінетики горіння та структури факелу палив що містять водень різного складу в умовах камери спалювання.

4.3                       Рекуперація теплоти викидних газів та термохімічна утилізація при спалюванні технологічних газів воденьмістких сумішей.

4.4                       Використання водневих сумішей в газових двигунах внутрішнього спалювання (ДВС).

4.5                       Розробка пальникового обладнання для спалювання водню/газоподібних палив з високим вмістом водню в промислових/котельних агрегатах та промислових печах.

4.6                       Розробка методів зниження викидів оксидів азоту при спалюванні водню або його сумішей з іншими газами в існуючих чи нових котлоагрегатах.

4.7                       Розробка та впровадження технологій ефективного використання паливних газів з високим вмістом водню (та рідкими паливами) для опалення промислових печей і інших енергетичних агрегатів.

4.8                       Дослідження та розробка технологій та обладнання для використання водневмісних паливних газів  для інфрачервоного нагріву в промисловості та побуті для опалення печей, енергетичних і опалювальних котлів, нагріву великих приміщень і об’єктів радіаційними трубами.

4.9                       Розробка технологій та обладнання для використання водневмісних палив у промислових технологічних процесах:

відновлення чорних та кольорових металів;

термічна обробка виробів на основі заліза та міді у захисній атмосфері;

випал для отримання високоякісних залізних порошків;

  отримання вуглецевих наноматеріалів у CVD-процесах у водневій атмосфері.