Використання

 • Визначення енергетичних, теплофізичних та термодинамічних характеристик газових палив що містять водень та продуктів згоряння. Ентальпійний та ексергетичний аналіз ефективності використання палив, у тому числі питомих витрат палива, питомих викидів парникових та шкідливих газів на одиницю корисної енергії у газових топкових системах опалювального та технологічного призначення.
 • Дослідження макрокінетики горіння та структури факелу палив що містять водень різного складу в умовах камери спалювання.
 • Рекуперація теплоти викидних газів та термохімічна утилізація при спалюванні технологічних газів воденьмістких сумішей.
 • Використання водневих сумішей в газових двигунах внутрішнього спалювання (ДВС).
 • Розробка пальникового обладнання для спалювання водню/газоподібних палив з високим вмістом водню в промислових/котельних агрегатах та промислових печах.
 • Розробка методів зниження викидів оксидів азоту при спалюванні водню або його сумішей з іншими газами в існуючих чи нових котлоагрегатах.
 • Розробка та впровадження технологій ефективного використання паливних газів з високим вмістом водню (та рідкими паливами) для опалення промислових печей і інших енергетичних агрегатів.
 • Дослідження та розробка технологій та обладнання для використання водневмісних паливних газів  для інфрачервоного нагріву в промисловості та побуті для опалення печей, енергетичних і опалювальних котлів, нагріву великих приміщень і об’єктів радіаційними трубами.
 • Розробка технологій та обладнання для використання водневмісних палив у промислових технологічних процесах:
  • відновлення чорних та кольорових металів;
  • термічна обробка виробів на основі заліза та міді у захисній атмосфері;
  • випал для отримання високоякісних залізних порошків;
  • отримання вуглецевих наноматеріалів у CVD-процесах у водневій атмосфері.