Піч-інсинератор

Загальний вигляд інсинератора ПУО-100

Призначення

Для знешкодження твердих, рідких та пастоподібних небезпечних промислових, муніципальних відходів, а також відходів лікарняних закладів, зокрема фтизіатричних та пульманологічних відділень тощо.

Характеристики

Продуктивність печі по кількості продукту, що утилізується складає від 40 до 100 кг/год.

Переваги й особливості

Запатентована розробка передбачає встановлення в складі обладнання високотемпературного радіаційного рекуператору, в якому повітря підігрівається до 350…400 °С. В якості пальників використовуються спеціально дороблені пальники напірні безтунельні часткового попереднього змішування, які працюють з плавним пропорційним регулюванням потужності. При цьому, значно скорочуються витрати палива на технологію. Температура продуктів згоряння на виході з рекуператору складає не менш як 700 °С, що, з урахуванням подальшого різкого охолодження до рівня температури 250 °С, не дозволяє створити умови для повторного утворення діоксинів і фуранів.

Рівень готовності розробки

Впроваджено на 8-и об’єктах поводження з відходами. На замовлення здійснюється виготовлення, постачання, пусконалагоджувальні роботи, а також гарантійне обслуговування та навчання персоналу. Строк виготовлення та постачання установок – 2 – 3,5 місяці.

Контактна інформація

Сезоненко Олексій Борисович, Інститут газу НАН України,

+380683220802, +380682667172; e-mail: alsez@ukr.net