Реконструкція котлів ТВГ- 8 та ТВГ-8М

Монтаж конвективної поверхні нагріву в котлі ТВГ-8М
Подовий пальник нового покоління МПИГ-3

Призначення

Комунальне господарство. Для модернізації котлів з метою збільшення їхнього ККД та економії природного газу.

Характеристики

Реконструкція полягає у встановленні нових пальників потужністю 3 МВт з коефіцієнтом регулювання 5, концентрацією NOX ≤180 мг/нм3; CO ≤100 мг/нм3 при 3 % О2; а також конвективної частини, виготовленої з труби Ø32 мм, температура димових газів на виході становитиме ≤120 ºС.

Переваги

Найменший термін окупності (1 рік) серед альтернативних варіантів підвищення ефективності використання природного газу котлами 4—10 МВт, у т. ч., порівняно з новими вітчизняними чи імпортними котлами. Можливе впровадження під час ремонту. Підвищення ККД з 89—90 % до 94—96 %. Економія природного газу на одному котлі ТВГ-8 становить 172 тис. м3/рік.

Рівень готовності розробки

На замовлення здійснюється виготовлення, постачання, монтаж, пуско-налагоджування та гарантійне обслуговування, а також навчання персоналу.

Контактна інформація

Сміхула Анатолій Володимирович, Інститут газу НАН України

+380444555921 e-mail: smikhula.a@gmail.com