Система розморожування сипких вантажів

Гараж-розморожувач для одночасного розморожування руди у12 залізничних вагонах
Внутрішний простір гаража-розморожувача з випромінюючими трубами та екранами

Призначення

Розморожування сипких вантажів у залізничних вагонах за допомогою низькотемпературних випромінюючих труб (350–400 0С) та екранів, зменшення витрат часу та людських ресурсів на розвантаження вантажу, запобігання простоїв виробництва.

Характеристики

Теплова потужність системи, труб та екранів робочого випромінюючого контуру, їх розташування та тепловий режим роботи системи визначаються з урахуванням оптимального випромінювання та збереження корпусів вагонів та підшипників ковзання колесних пар.

Переваги

Простота обслуговування та надійність роботи; низькі експлуатаційні та капітальні витрати, максимальне приближення випромінюючей до поверхонь, що гріються, нагрів поверхонь вагонів з трьох сторін, включаючи днище, високий ККД за рахунок низької температури димових газів, що відходять з робочого контуру, можливість роботи на різних видах палива, мінімальні втрати тепла з приміщення за рахунок направленого випромінювання, пожежна безпека, мінімальна теплова інерція.

Рівень готовності розробки

Розробка впроваджено на одному з підприємств кольорової металургії. На замовлення здійснюється виготовлення, постачання, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, а також гарантійне обслуговування та навчання персоналу.

Контактна інформація

Пікашов В’ячеслав Сергійович, Інститут газу НАН України

+380444565071, +3800673899782; e-mail: picsv@ukr.net

Троценко Лариса Миколаївна, Інститут газу НАН України

+380444565071, +380679374945; e-mail: t-ln@ukr.net