Участь науковців Інституту газу НАН України в XXIII міжнародній науково-практичній онлайн – конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» 19-20 травня 2022 року

1. СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДЕНЬМІСТКИХ ГАЗОВИХ ПАЛИВ

Б.С. Сорока, В.С. Кудрявцев, В.О. Згурський, Р.С. Карабчиєвська

ВИСНОВКИ

1) Заміщення та поєднання викопного палива з воднем за допомогою газових сумішей, що містять Н2, у тому числі чистий [H2] = 100%, забезпечують зменшення парникових компонентів у димових газах, що супроводжується декарбонізацією навколишнього середовища. Використання сумішей CH4/H2 з низьким/середнім вмістом водню ([H2]<=20%(об.)) забезпечує відносне значення [CO2], що зменшує продукти згоряння лише на 5% мас.

2) Проблема впливу атмосферної водяної пари як компонентів теплиці обговорювалася шляхом вивчення комбінованого теплообміну всередині шару КП. Парниковий ефект виникає завдяки селективності оптичних характеристик багатоатомних газів – компонентів КП. Розглянуто та доведено розрахунками партнерська роль H2O, що складає з CO2 емісійні компоненти КП природного газу.

3) Продемонстровано важливий внесок ефективності теплової обробки при виробництві електроенергії та процесами обробки в чорній і кольоровій металургії, а також іншими технологіями в рамках зниження результуючого викиду CO2. Встановлено значущість процесів рекуперації тепла з використанням метано-водневого газоподібного палива.

4) Встановлено збіг результатів теоретичного прогнозу та випробувань на утворення NOX при спалюванні змішаних палив CH4/H2 з повітрям як паливом-окислювачем.

2. РОЗРАХУНОК ШВИДКОСТІ ГОРІННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ

Б.С. Сорока, В.О. Згурський

3. ПЛАЗМОВА ПАРОПОВІТРЯНА ГАЗИФІКАЦІЯ ДОННОГО МУЛУ ТА ГУМОВОЇ КРИХТИ

О.М. Дудник, В.А. Жовтянський, М.В. Остапчук

ВИСНОВКИ

1) В рамках розроблення технологій конверсії твердих органічних відходів в газифікаторі-трансформері для використання в автономних когенераційних енергетичних установках та виробництва цінних рідинних органічних сполук проведено дослідження плазмової пароповітряної газифікації донного мулу аераційної станції м. Києва та плазмової пароповітряної газифікації суміші пеллет з донного мулу аераційної станції м.Івано-Франківськ та гумової крихти з використаних автомобільних шин.

2) Під час повітряної газифікації витрата донного мулу становила від 1,4 до 2,2 кг/год., теплова потужність газифікатора щодо витрат донного мулу від 2,4 до 3,7 кВт, вихід сухого газу-від 1,6 до 2,5 нм3/год. Склад сухого одержаного газу під час повітряної газифікації, об.%: H2=10,7-12,5, CO=13,9-14,7, CO2=15,2-15,5, CH4=0,05-0,1, N2=57,5-59,8. Мольне співвідношення Н2/СО=0,8-0,9. Вихід водню становив 0,37-0,42 нм3/кг сухого беззольного донного мулу.

3) Під час плазмової пароповітряної газифікації витрата донного мулу становила від 1,3 до 2,1 кг/год. за електричної потужності плазмотрона від 0,9 до 1,2 кВт та теплової потужності газифікатора щодо витрат ДМ від 2,1 до 3,6 кВт. Вихід сухого газу становив від 1,4 до 2,6 нм3/год. Склад сухого одержаного газу під час плазмової пароповітряної газифікації, об.%: H2=11,5-20,7, CO=6,0-10,7, CO2=18,5-21,1, CH4=0,2-1,5, N2=48,6-61,7. Мольне співвідношення Н2/СО=1,2-2,7. Вихід водню становив від 0,46 до 0,76 нм3/кг сухого беззольного донного мулу. Завдяки використанню парового плазмотрона збільшено мольне співвідношення Н2/СО в одержаному газі та вихід водню.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *