Виробництво електроенергії на газорозподільчих станціях (ГРС)

Схема утилізації тиску на ГРС

Призначення

Використання перепаду тиску на газорозподільчих станціях для вироблення електричної енергії.

Характеристики

Використання перепаду тиску здійснюється на крупних газорозподільчих станціях, на яких тиск знижується з 4-7 МПа до 0,3-1,2 МПа. Розширення газу відбувається в кілька етапів на газорозподільчих станціях та пунктах.

Переваги

Впровадження технології на ГРС з поточними тарифами на газ та електричну енергію дозволяє отримати прибуток, в залежності від перепаду тиску: 0,3 МПа = 66 грн/1000 нм3, 0,6 МПа = 45 грн/1000 нм3 та 1,2 МПа = 27 грн/1000 нм3. Для ГРС з середньою витратою в 22000 нм3/год, місячний прибуток буде відповідно складати: 1, 0,7 та 0,4 млн грн відповідно.

Рівень готовності розробки

Розробка є пропозицією до можливого впровадження, параметри промодельовані за допомогою комп’ютерної моделі.

Контактна інформація

Жук Генадій Віліорович, Інститут газу НАН України

+380444564471 e-mail: hen_zhuk@ukr.net