1. Переробка і використання газу на транспорті і в енергетичних установках.

1.1.  Газодизельні електростанції.

1.2.  Технології переобладнання автотранспорту на стиснутий природний газ.

1.3.  Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).

1.4.  Газовимірювальні колонки для комерційного обліку обсягу заправлення автотранспорту стиснутим природним газом.

1.5.  Одержання біометану методом амінової абсорбції.

1.6.  Програмна система «Газконднафта».

1.7.  Програмно обчислювальний комплекс (ПОК)  для моделювання процесів газопереробки з метою виділення пропан-бутану.

1.8. Установка для одержання вуглеводневого пропеленту.

1.9. Гігрометри серії «ТОРОС – 3»

1.10. Стенд для експрес-дослідження гідратів природного газу та вуглекислоти.

1.11. Використання природного, попутного нафтового та факельних газів в якості моторних палив в газодизельних установках.