2. Енергозбереження в теплоенергетиці і теплопостачанні

2.1.  Технологія і пальникові пристрої для спільного спалювання антрацитового штибу і природного газу.

2.2.  Маловитратна реконструкція водогрійних котлів ПТВМ-100 і ПТВМ-50 з підвищенням ККД, ресурсу і поліпшенням екологічних характеристик.

2.3.  Енергозберігаюча технологія зниження викидів оксидів азоту котлами електростанцій і великих котелень.

2.4.  Газові опалювальні котли АОМ.

2.5.  Контактні водонагрівальні модулі для децентралізованого опалення і гарячого водопостачання.

2.6.  Реконструкція котлів НІІСТУ-5 з метою підвищення ККД при спалюванні природного газу.

2.7. Парогазова установка  по технології  “Водолій”.

2.8. Енергозберігаюча система опалення виробничих приміщень та  великогабаритних об’єктів.

2.9. Маловитратна  реконструкція  водогрійних типу котлів ТВГ та КВГ з підвищенням ККД, ресурсу і поліпшення екологічних показників.

2.10. Технологія виділення горючих компонентів з скидних газів.

2.11. Контактні водопідігрівачі з насадкою.

2.12. Енергозберігаюча технологія і устаткування термічної утилізації органічних сполук, що знаходяться у воді.